Wat is het geval. Bij de laatste herziening van het bestemmingsplan ’t Zand is het mogelijk gemaakt, om hier een appartementsgebouw op te richten. Dit op basis van de stedenbouwkundige principes van een gesloten bouwblok zoals bedoeld door Ir. F.M.L. Kerkhoff, ontwerper van 't Zand en passend bij de kenmerken van het Beschermd Stadsgezicht. Het gevolg was, dat een in de stad zeer omstreden bouwplan uiteindelijk een bouwvergunning kreeg. Dit hield ook in, dat tevens een sloopvergunning werd verleend voor de karakteristieke hoge en gesloten tuinmuur van ruim 3.50 m hoogte. Deze muur was indertijd zeer zorgvuldig ontworpen, geheel passend bij de architectuur en het materiaalgebruik van de neorenaissancegevels langs de Stationsweg. Tijdens de oorlog werd deze muur zwaar beschadigd. Gezien het belang van het behoud van een besloten binnenruimte en een aaneengesloten gevelwand werd de nieuwe hoge tuinmuur in architectonisch versoberde vorm hersteld.

Ter uitvoering van het bouwplan is deze muur intussen gesloopt. Nu blijkt echter, dat in het bestemmingsplan geen rekening meer is gehouden met deze stedenbouwkundige karakteristiek van hoge gesloten tuinmuren aan de straatzijde. Volgens het voorschrift voor ‘een bouwwerk, geen gebouw zijnde’ mag slechts 2.00m hoog worden gebouwd!! Dit voorschrift is eigenlijk gericht op tuinmuren in het binnengebied. Hierdoor kan strikt juridisch tot onze verbijstering de oude situatie niet worden hersteld en mag worden volstaan met een hekwerk van 2.00 m hoogte. Deze hoogte reikt nauwelijks boven de onderdorpels van het aangrenzende pand.

Momenteel kan al een beeld worden verkregen van het onthutsende resultaat: ondanks de tijdelijke (?) aanplant van een volstrekt niet passende coniferenhaag is een  armzalig zicht ontstaan op de ‘ingewanden’ van het bouwblok en een inmiddels volledig verhard tuin  t.b.v. een parkeerplaats. Tot onze verbijstering zijn Welstand en de gemeentelijk monumentencommissie hiermee akkoord gegaan.

De door bewoners en onze Stichting ingediende bezwaren, ook t.a.v. van veiligheid,  wordt door de Commissie Bezwaarschriften slechts beoordeeld binnen het kader van de WABO. Hierdoor kunnen zij uitsluitend kijken naar correcte uitvoering van de gevolgde procedure en voorschriften op basis van een onherroepelijk bestemmingsplan!

Het hekwerk is nog niet gebouwd. De Deursengroep, die dit plan heeft ingediend, heeft al wel een sterk verbeterd plan gemaakt. Zij wil na een positieve uitspraak van de Bezwarencommissie dit onzalig plan gaan uitvoeren. Kan de gemeente, gezien de nare gevolgen van deze juridische fout, op korte termijn trachten met de eigenaar tot een betere oplossing te komen? 

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP