Aan de vooravond van Monumentendag tijdens de jaarlijkse State of the Monument heeft Clemens Bolhaar, directeur van de BIM en van De Gruyterfabriek, de jaarlijkse Monumentenonderscheiding van de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg ontvangen.

Dit vanwege zijn grote inzet voor het restaureren en herbestemmen van een belangrijk industrieel monument in de stad. Bolhaar laat zien dat een monument geen statisch geheel is maar een verhaal vertelt, met een nadrukkelijke verbinding naar het heden. Binnen het monumentale karakter zindert het in De Gruyterfabriek van creativiteit, nieuwe ideeën en nieuwe activiteiten.

Voorafgaand aan het uitreiken van deze onderscheiding gaf Cees Verhagen een interessante lezing over de geschiedenis van de Zuid-Willemsvaart. Daarin liet hij zien dat het niet de eerste keer is dat er wordt gesproken over een alternatief tracé voor De Kanaal buiten de binnenstad. Daarna sprak Jan van Heijningen voor een geïnteresseerd publiek de jaarlijkse State of the Monument uit. Hij sprak daarin over allerlei positieve ontwikkelingen op monumentengebied en gaf de stad daarvoor een pluim: de restauratie van de Vestingwerken, de manege aan de Hekellaan, de garage van Pompen en Verlouw. Maar hij vroeg ook aandacht voor wat hij de rafelranden van het monumentenbeleid noemde: de omgang met interieurs, de gevel van de Zara aan de Pensmarkt en de verdwenen muur van Dony op de Van der Does de Willeboissingel. De plannen voor het Theater aan de Parade noemde Van Heijningen een doodgeboren kindje. Een dergelijk overspannen project op een zo kwetsbare locatie binnen het beschermde stadsgezicht kan alleen maar leiden tot een debacle. Voor de Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg is dit een speerpunt voor de komende jaren: het met alle middelen tegengaan van deze onverantwoorde ingreep in het hart van de stad.

Brabants Dagblad 8 september 2014

Bastion Oranje 8 september 2014

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP