De Stichting Fort Isabellakazerne is in mei 1985 opgericht met als doel het bijeen brengen, behouden en tentoonstellen van historische gegevens, documenten en voorwerpen betreffende het voormalige Fort Isabella en de toenmalige Isabellakazerne. Traditioneel bestond het bestuur uit (oud)officieren van de Isabellakazerne. In april 2014 is een compleet nieuw bestuur aangetreden om de stichting de toekomst in te leiden. In december van hetzelfde jaar zijn de statuten aangepast. Het doel van de stichting is verbreed met het bevorderen van de instandhouding en de herkenbaarheid van de buiten militair gebruik gestelde verdedigingswerken en de daarbij behorende militaire infrastructuur. Dankzij de nieuwe statuten kan de stichting actief bijdragen aan de herbestemming van het Isabellaterrein. Nu is ook de nieuwe website gereed gekomen. Deze is te bezoeken op www.fortisabellakazerne.nl

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP