Ingestorte monument aan de Markt

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg is ernstig geschokt door de instorting van het gemeentelijk monument “De Drye Vijzels” uit 1637 aan de Markt te ‘s-Hertogenbosch. Zonder vooruit te willen lopen op de conclusies van het bouwtechnisch onderzoek naar de oorzaken van de instorting bevestigt dit betreurenswaardige incident dat verbouwingen aan een monument eigenlijk altijd om een toets of vergunning vragen, alleen al vanwege de constructieve aspecten. In een tijd van budgetten die onder druk staan en een overheid die steeds meer dereguleert is dit een aandachtspunt.

Het mag een wonder heten dat niet meer panden zijn mee-ingestort. Het verlies aan cultuurhistorie zou nog eens vele malen groter zijn geweest als ook het pand “De kleine Winst”, waar Jeroen Bosch gewoond heeft, beschadigd of vernield zou zijn.

Er zal herbouwd moeten worden. Met het oog daarop stellen wij dringend voor dat er eerst een cultuurhistorisch onderzoek moet worden gedaan naar het pand, de eerdere verbouwingen en de wijzigingen in gevels door de eeuwen heen. Oorspronkelijk hadden de 3 panden (nummers 29/31/33) een ruimtelijke samenhang. In de 15e eeuw zijn deze panden gescheiden. Op oude tekeningen (Von Bonstetten) is de situatie tussen 1815 en 1824 te zien, er was toen sprake was van twee panden, met een houten trapgevel op de hoek en een halsgevel op het pand er naast.

Het ingestorte pand was dermate karakteristiek dat pas op basis van goed onderzoek een keuze moet worden gemaakt voor de wijze van herbouw. Dat kan dan zijn ofwel een getrouwe reconstructie, ofwel herbouw in eigentijdse stijl maar in dezelfde maat en schaal ofwel historiserende nieuwbouw, ook in passende maat en schaal natuurlijk. De stad ’s-Hertogenbosch kan niet zonder een markante hoekoplossing en hoeksteen van de markt.

1 maart 2016, Bestuur Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg

Nadere inlichtingen: Jan van Heijningen (voorzitter. 06 2956 7136)

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP