State of the Monument 2016

Jan van Heijningen

Het jaar 2016 is voor het erfgoed en in het bijzonder de momentenzorg een boeiend maar ook bewogen jaar geweest. Het Jheronimus Bosch-jaar leidde tot heel veel extra bezoek aan de oude stad. Naast de tentoonstelling wandelde iedereen door de stad. De bezoekers hadden veel waardering voor de historische stad, ze bewonderden de Sint-Jan tijdens de wonderlijke klim.

Lees meer...

's-Hertogenbossche Monumentenzorg maakt zich sterk voor het spoedig ingrijpen om verder verval van het Fort Crèvecoeur te voorkomen....

Lees meer...

Waar staan wij bij beoordeling van het monumentenbeleid in vergelijking met het afgelopen jaar. Ik wijs op de Grote Monumentengemeentetest van Heemschut december 2013. Rapport of thermometer? 

Lees meer...

In december 2012 is door een van de politieke partijen in de gemeente Vught een burgerinitiatief opgestart om een toekomstvisie op fort Isabella te...

Lees meer...

Van oudsher bestonden de meeste panden in de oude stad uit woon-werkhuizen. Met de komst van de auto verhuisden veel middenstanders naar de naburige dorpen waardoor het aantal inwoners in de binnenstad schrikbarends terugliep.

Lees meer...

Het “Puthuis” is niet gewoon maar een leuk afdakje maar een omphalos die het middelpunt van de stad aangeeft en beschermt en het “Mariahuijske”...

Lees meer...

Herinrichting ‘Oranjeboulevard’

In het kader van de realisatie van de Koersnota (de vigerende gemeentelijke verkeer- en vervoersnota) streeft door de gemeente naar het verder autoluw maken van onze Binnenstad. Eén van de nader uit te werken onderdelen is de aanpassing van de binnenstadsring in een 30 km zone. Hiervoor is een handboek opgesteld en worden thans herinrichtingsplannen voor de drie flanken uitgewerkt. In de plannen van de gemeente wordt gesproken over de ‘Vestingboulevard’ (zuidzijde), ‘Kanaalboulevard (noordoostzijde) en ‘Oranjeboulevard’, de noord-zuid lopende boulevard Koningsweg/Oranje Nassaulaan/Koninginnenlaan/Emmaplein.

Lees meer...

Stadswallen en Binnendieze staan in 's-Hertogenbosch hoog op de agenda van monumentenzorg. Deze specifieke infrastructuur kan niet los gezien worden... 

Lees meer...

Foute of juist goede ontwikkelingen van een monumentaal object/gebied in de stad.

Lees meer...

Dicht bij de Citadel, tamelijk verscholen achter de zware bomenrij langs de Zuid-Willemsvaart, ligt één van de parels van het Bossche erfgoed; een uniek, vroeg...

Lees meer...

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP