Standpunt

's-Hertogenbossche Monumentenzorg maakt zich sterk voor het spoedig ingrijpen om verder verval van het Fort Crèvecoeur te voorkomen. Het Fort is van grote cultuurhistorische waarde en heeft een cruciale rol gespeeld in de geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch.

De Monumenten Belangen Organisaties (MBO), waar de Stichting deel van uitmaakt, heeft het Ministerie van Defensie en de gemeente ’s-Hertogenbosch gevraagd een plan van aanpak op te stellen om de huidige situatie te consolideren om verder verval te voorkomen. Daarnaast dient er een restauratieplan te komen om het Fort weer zijn glorie terug te geven.

Wat willen wij?

De openstelling van het westelijk deel van het fortterrein door verplaatsing hekwerk langs gedempte schutsluis. Het maken van een wandelpad op de kruin van de aarden omwalling over dit deel van het fort.

Onderzoek consolidatie munitiemagazijnen en zichtbaar maken resterende fundamenten vroegere bebouwing op het westelijk binnenterrein (terreplein) met informatiebord.

Aanleg van een fietsroute vanaf Gemaalweg via de nieuwe ophaalbrug bij het Engelse Gat en de Henriëttewaard naar het fort. Door bouw van een kippenbrugje over het afwateringskanaal kan worden aangesloten op de oorspronkelijke toegangsweg naar Crèvecoeur en de oprit van de verdwenen schipbrug.

Op termijn herstel van het fort als historische waterpoort van de stad aan de Maas. Hiertoe de schutsluis voor de pleziervaart herstellen door de demping van de sluis in de jaren ’50 van de vorige eeuw ongedaan te maken, de in de sluis gemaakte duikerskom te verplaatsen en de dam in de Oude Dieze af te graven en te voorzien van een afsluitbare voorziening in de primaire dijkkering. Hierdoor kan de pleziervaart weer via de Oude Dieze naar de vestingstad varen en kan de sluis bij Engelen, in gebruik bij de beroepsvaart, worden vermeden.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP