Nieuwe pleintjes in de Bossche binnenstad

Van oudsher kende de historische binnenstad van ’s-Hertogenbosch maar weinig pleinen. De Markt had aanvankelijk lang niet de omvang die het nu heeft en de Parade ontstond pas in de 18e eeuw ten koste van de sloop van het Groot Begijnhof. Een cultuurhistorisch interessant plein rond de oude St. Jacobskerk werd eind 19e eeuw gebruikt voor uitbreidingen van Reinier van Arkel. In het interbellum viel alsnog de waardevolle randbebouwing, een ‘kerkring’, ten offer aan stedelijke vernieuwing. In het interbellum werd een voorplein gemaakt voor de nieuwe Sint Jacob door panden aan de Hinthamerstraat te slopen.

De laatste decennia zijn er diverse nieuwe stadspleinen bijgekomen zoals het Minderbroedersplein en het Loeffplein. Deze laatste was aanvankelijk bijna groter dan de Markt maar is intussen alweer twee keer verkleind, eerst door de bouw van een parkeergarage en vervolgens met de bouw op het plein van een licht gebogen winkelgalerij, De Stoa.

Gedurende de grootscheepse restauratie- en rehabilitatiecampagne eind vorige eeuw werden veel pleintjes aantrekkelijk ingericht met terrassen zoals de Lepelstraat en de hoek Snellestraat Postelstraat. Recent hebben nieuwe kleine pleintjes de binnenstad verrijkt zoals een pleintje op de hoek Snellestraat / Begijnstraatje en aan de Weversplaats. Op het laatste pleintje kwam ook de Pelikaanfontein op een prachtige wijze terug.

Lange Putstraat

De terugwijkende rooilijn tegenover het Bisschoppelijk Archief is een litteken uit de jaren ’60. Het betreft een uitvloeisel van het beruchte structuurplan 1964. Deze zware verstoring van het historisch straatbeeld werd tot voor kort verzacht door een rij bomen. Helaas is deze verdwenen bij de verbouwing, die momenteel plaatsvindt. Hierbij is al een boomkuil verdwenen en parkeerplaats van gemaakt.

Wanneer grijpt de gemeente in en wordt hier de bomenrij hersteld of, misschien nog beter, een monumentaal hekwerk met pergola opgericht als afscheiding van een nader in te richten voorruimte zonder parkeerplaatsen. Er is immers een grote ondergrondse parkeergarage onder dit complex!

Hoek Citadel / Willem Van Nassaulaan

Op deze hoek van het beschermd stadsgezicht De Muntel is een opmerkelijk complex sociale woningbouw verrezen. Het in het verleden sterk aangetaste bouwblok is vervangen door woningbouw, die op eigentijdse wijze zeer goed aansluit bij de Amsterdamse School. Dit is een architectuurstijl uit de jaren ’20 van de vorige eeuw, die veel in deze wijk voorkomt. Het ontwerp is van het lokale architectenbureau Hilberink Bosch in opdracht van de woningbouwvereniging Zayas.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP