Herinrichting ‘Oranjeboulevard’

Goed nieuws

In het kader van de realisatie van de Koersnota (de vigerende gemeentelijke verkeer- en vervoersnota) streeft door de gemeente naar het verder autoluw maken van onze Binnenstad. Eén van de nader uit te werken onderdelen is de aanpassing van de binnenstadsring in een 30 km zone. Hiervoor is een handboek opgesteld en worden thans herinrichtingsplannen voor de drie flanken uitgewerkt. In de plannen van de gemeente wordt gesproken over de ‘Vestingboulevard’ (zuidzijde), ‘Kanaalboulevard (noordoostzijde) en ‘Oranjeboulevard’, de noord-zuid lopende boulevard Koningsweg/Oranje Nassaulaan/Koninginnenlaan/Emmaplein.

Bij het overleg in de klankbordgroep heeft onze Stichting samen met de Kring sterk gepleit voor het herstel van een middenberm met dubbele bomenrij in de Oranjeboulevard, de voormalige ‘Traverse’. Hierdoor zou de oorspronkelijke inrichting van deze boulevards in de wijk Het Zand in belangrijke mate kunnen worden hersteld. Dit is mogelijk geworden door de aanleg van de Randweg waardoor het doorgaand autoverkeer in deze wijk sterk is teruggedrongen.

Tot ons grote genoegen heeft ook de Raad dit standpunt onderschreven. Thans worden deze ideeën door gemeentelijke ontwerpers van Stadsontwikkeling verder uitgewerkt. Hiermee zal eindelijk de zware aanslag op de wijk uit de jaren ’30 ongedaan gemaakt worden. Omdat het behoud van de Drakentunnel gewenst is ten behoeve van de voetgangersstromen tussen Station en Binnenstad, moeten wel de op- en afritten van deze tunnel in stand blijven waardoor op dit gedeelte de middenberm niet kan terugkeren.

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP