De stad 's-Hertogenbosch en haar omgeving (circumvallatie) bezit een schat aan sporen uit het verleden. Dit zijn gebouwen, stratenpatronen, landschappen en rivierlopen, die in de loop der tijden door mensenhanden zijn gevormd en voorzien zijn van verhalen. Deze sporen zijn zichtbare getuigenissen, maar vaak ook onzichtbare, verborgen achter gevels of onder de grond.

Dit bezit is zeer kwetsbaar en staat onder constante druk van vele andere belangen, van bijvoorbeeld politieke, economische, logistieke, stedenbouwkundige en ecologische aard. Hoewel er wet- en regelgeving is ter bescherming van de belangen van monumenten, is waakzaamheid geboden.

.

Steun ons door uw bijdrage

Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg is voor haar bestaan financieel afhankelijk van giften van particulieren en van sponsoren.

Draagt u 's-Hertogenbosch een warm hart toe, steun ons dan om deze prachtige historische stad te behouden voor toekomstige generaties.

Wellicht kan de stichting ook iets voor ú betekenen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op en we bespreken graag met u de mogelijkheden!

Fotogalerij

De fotogalerij toont diverse objecten in het Bossche.

NEEM CONTACT MET ONS OP