Categorieën
Geen categorie Standpunt

Monumentenvoorzitter Van Beers: ’Tranen in de ogen bij wat er níet in Den Bosch gebeurt’

DEN BOSCH – Stevige uitspraken vorige week van voorzitter Henk van Beers van de Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg. In zijn State of the Monument verweet hij het stadsbestuur ’stroperigheid en taaie besluitvorming’. ,,Is hier sprake van een zekere matheid? Heerst die binnen de boezem van ons college? Of is dat enkel schijn? Is het zorgvuldige doordachtheid, die trage besluitvorming, of heeft het iets weg van een tikkeltje politieke lamlendigheid?’’

Bron: Brabants Dagblad

Categorieën
Geen categorie

State of the Monument 2019

Categorieën
Geen categorie

Programma Open Monumentendag ‘s-Hertogenbosch en omstreken

Open Monumentendag 2019 Magazine

Categorieën
Geen categorie Persoonlijk

Uitnodiging Bossche Monumentenavond op woensdag 11 september

Categorieën
Geen categorie

Kap bomen Lange Putstraat

Tijdens de afgelopen zomermaanden is het Bisschoppelijk Bouwbureau overgegaan tot het kappen van enkele bomen op haar terrein die langs de hoge tuinmuur stonden aan de Lange Putstraat. In het Brabants Dagblad beklaagde een van de hiertegenover wonende bewoners zich over het lelijk uitzicht op de achterbebouwing van de Korte Putstraat. Een woordvoerder van het Bisdom sprak van een menselijke fout omdat geen vergunning van de gemeente was verkregen.

Ook wij als Stichting van de ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg, zijn hier zeer ontstemd over. Wij menen, dat niet alleen de bewoners te klagen hebben over hun uitzicht, ook het straatbeeld is hiermee aangetast. De straat werd in de jaren zestig al ernstig aangetast door sloop van enkele panden in de buitenbocht van de straat achter het bisschoppelijk paleis. Nog ernstiger was de gedeeltelijke uitvoering van het beruchte Saneringsplan voor de binnenstad 1964 waarin de gemeente stond voor een verbreding van de Lange Putstraat als onderdeel van de binnenstedelijke ‘slagaders’. Gelukkig is dit plan niet doorgegaan maar indertijd werd wel bij de uitbreiding van  het kantoor van Brabant Water rekening gehouden met deze rooilijnverlegging.

Al eerder maakten wij via onze website gewag van deze aantasting van de rooilijn. Verzachting van deze onlogische straatverbreding werd aanvankelijk bereikt door een rij bomen op de voorliggende parkeerplaatsen. Bij de recente herbestemming van het kantoor in woningen is deze bomenrij helaas grotendeels verdwenen ter wille van meer parkeerruimte terwijl hiervoor al een grote ondergrondse garage aanwezig is.

Het Bisschoppelijk Bouwbureau werd in de jaren zeventig fraai vernieuwd naar ontwerp van de bekende Bossche Schoolarchitect Jan de Jong. In het overleg streefde de gemeente ook hier voor structuurherstel door woningen terug te brengen aan de Lange Putstraat. Hierdoor zou ook de buitenbocht in de straat ruimtelijk weer beter worden begeleid en beter aansluiten op de historische straatwand. Hier voelde men niet voor en als compromis werden er bomen geplant.

Schrijnend is nu, dat deze bomen, zogenaamd door misverstand, zijn gekapt. De gemeente kan terecht een herplanting opleggen. Misschien kunnen forse leilinden een oplossing bieden?

Categorieën
Geen categorie

Lokale Goede Doelengids ‘s-Hertogenbosch

Op 8 juli 2019 is de eerste Lokale Goede Doelengids ‘s-Hertogenbosch gepubliceerd. De Stichting ‘s-Hertogenbossche Monumentenzorg is één van de in deze gids opgenomen goede doelen organisaties.

Leaflet

Gids

Categorieën
Geen categorie

5 miljoen euro subsidie voor Sint Jans Kathedraal

Categorieën
Geen categorie

Lijst van Rijksmonumenten en Gemeentelijke Monumenten ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in totaal 550 rijksmonumenten en 220 gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft Den Bosch 20 locaties die zijn aangewezen als archeologisch monument.

Rijks- en Gemeentelijke Monumenten

Bron: Monumenten.nl / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Categorieën
Geen categorie

Stichting opgenomen in Lokale Goede Doelen Gids ‘s-Hertogenbosch

Categorieën
Geen categorie

Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch nadert voltooiing

De eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ nadert zijn voltooiing. Halverwege juni gaat de gids naar de drukker. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de website waarop de eerste Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch te vinden zal zijn. Het algemene gedeelte komt op zaterdag 1 juni online. Op maandag 1 juli, de dag van de presentatie van de gids in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch, worden de opgenomen organisaties toegevoegd.

In de eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ zijn 62 organisaties opgenomen uit de sectoren natuur & milieu (5), buurt & wijk (7), sociaal & maatschappelijk (23) en kunst & cultuur (27). Met ruim 6.300 medewerkers (vrijwilligers + personeel) realiseren deze 62 organisaties bijna € 75 miljoen aan maatschappelijke waarde. Meer dan 1,5 miljoen keer wordt gebruik gemaakt van de diensten en activiteiten van deze organisaties (gemiddeld 10 x per inwoner van gemeente ’s-Hertogenbosch).

Voorbereiding

In december 2017 gaven bestuur en leden van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West groen licht voor het project ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’, het maken van een goede doelengids voor ’s-Hertogenbosch. In het eerste half jaar van 2018 is het project uitgewerkt, heeft prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam een inleiding verzorgd en zijn de eerste contacten gelegd met samenwerkingspartners. In het tweede half jaar van 2018 is prof. dr. Lucas Meijs van RSM Erasmus Universiteit Rotterdam om advies gevraagd en is samenwerking aangegaan met Avans Hogeschool. Op het 50 jarig jubileumfeest van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West is het project openbaar gemaakt waarna artikelen in de lokale en regionale media verschenen. In samenwerking met Mooi zo Goed zo zijn in het najaar 2018 525 organisaties aangeschreven over het plan een lokale goede doelengids te realiseren.

Aanmelding

Na een inschrijvingsperiode van één maand, van 15 november tot 15 december, hebben zich 113 organisaties gemeld voor een plaats in de gids. Door Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West zijn 62 organisaties geselecteerd voor opname in de eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’. Zij voldoen aan strenge eisen van betrouwbaarheid, lokale betrokkenheid, doelmatigheid, continuïteit en (sociale) duurzaamheid. Op 28 maart is door Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West de ‘Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch’ opgericht. Deze stichting zal de eerste editie van de ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ realiseren en de gids in de komende decennia onderhouden en actualiseren.

Presentatie

De eerste editie van de ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ zal op 1 juli worden gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch in aanwezigheid van vertegenwoordigers van in de gids opgenomen organisaties, samenwerkingspartners en anderen. Burgemeester Jack Mikkers zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Medewerking

Aan de gids wordt meegewerkt door Avans Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam, Geven in Nederland, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management, prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Lucas Meijs, VisionArt, VrolijkOnline, Drukkerij Dekkers van Gerwen, Van Eeten Notarissen, Mooi zo Goed zo, Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West, Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch en Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voor de redactie:

Voor meer informatie:

Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch: Jan de Rond, tel. 06 – 139 58 735

De website van de ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch komt op zaterdag 1 juni voor het publiek online http://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl. De komende dagen wordt de site afgebouwd en getest.