Over ons

Beeldmerk ’-Hertogenbossche Monumentenzorg

Doelstelling

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg staat voor behoud en toekomst van Bossche monumenten in hun cultuurhistorische omgeving. Met respect voor, en kennis van het verleden zijn we in staat te verbinden met toekomstige generaties. Door monumenten levend te houden zijn ze een blijvende inspiratie voor een ieder.  Dat doen we door te signaleren, te adviseren en te activeren.


De stad ’s-Hertogenbosch en haar omgeving (circumvallatie) bezit een schat aan sporen uit het verleden. Dit zijn gebouwen, stratenpatronen, landschappen en rivierlopen, die in de loop der tijden door mensenhanden zijn gevormd en voorzien zijn van verhalen. Deze sporen zijn zichtbare getuigenissen, maar vaak ook onzichtbare, verborgen achter gevels of onder de grond.


Dit bezit is zeer kwetsbaar en staat onder constante druk van vele andere belangen, van bijvoorbeeld politieke, economische, logistieke, stedenbouwkundige en ecologische aard. Hoewel er wet- en regelgeving is ter bescherming van de belangen van monumenten, is constante waakzaamheid geboden.

Geschiedenis

Financiële verantwoording

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) / Fiscaal nummer: 812447748.

KvK nummer: 41084617

Nota Bene: Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Jaarrekeningen