Speerpunten

Nieuwbouw Theater a/d Parade Standpunt De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg stelt zich op het standpunt dat er bij de keuze van de locatie en bij het ontwerp van het nieuwe theater terdege rekening gehouden moet worden met mogelijke consequenties voor de kwetsbare monumentale omgeving. Dat geldt in het bijzonder voor de huidige locatie aan de Parade. … Meer lezen over Speerpunten