State of the Monument 2013

Beeldmerk ’-Hertogenbossche Monumentenzorg
  • Hoe staat het ervoor in de stad en in het buitengebied? Vergeleken met oude foto’s zijn we er enorm op vooruitgegaan.
  • Toen een bedreigde en vervuilde Binnendieze, vervallen vestingwerken en verwaarloosde huizen in alle straten. Alleen restauratie rondom de Sint-Jan en enkele topmonumenten. Nu mooi gerestaureerde gevels, voorbeeldige winkelpuien en stadsbeeld waarvan iedereen de waarde inziet. Maar ook contrasten tussen mooie en lelijke bestratingen, vergelijk Markt en Parade. De laatste prachtig met oud materiaal. Wij hadden successen met behoud Binnedieze, het Kruithuis en het slagen van de herbouw van het Puthuis.
  • Maar nu ook steeds meer leegstand, grootschaligheid die onze stad bedreigt. Doorbreken van de oude bouwmuren uit de middeleeuwen en dichtbouwen van achterterreinen voor meer winkelruimte. Geleidelijke erosie van historisch materiaal door ingrijpende renovaties.
  • Belangrijk pluspunt: gemeente heeft visie op cultuurhistorie, streeft naar behoud en herbestemming en ziet zich daarvoor in, denk aan oude manege en Pompen en Verlouw. Ook nodig, want in de komende jaren dreigt leegkomen van kerken en kloosters.
  • Er zijn risico’s en kansen. Reconstructie van het verleden verdient veel aandacht. Reden: men heeft veel ervaring met innovatieve ontwerpen voor Barten- en Paleisbrug, maar dit zijn tegelijk riskante projecten. Als je die middelen investeert in reconstructie dan zit je voor een dubbeltje op de eerst rij.
  • En tot slot het theater aan de parade. De grootste bedreiging voor het historische stadsbeeld in jaren. Daar laten wij het niet bij zitten. Wij willen meedenken, maar soms moeten we noodgedwongen tegendenken!
  • Onze kracht: kennis, vasthoudendheid en het vermogen tegen de stroom in te gaan.

Wij streven naar een breder draagvlak voor monumentenzorg. Daarom gaan wij nu de wereld in met een website. Niet om ook maar mee te doen met de trend, maar om meer publiek te winnen voor de goede zaak. Een site met informatie over de monumenten, met gegevens over onze stichting, met onze acties en speerpunten en ook historische informatie over oprichting (door de gemeente in 1949) en doel.