Bestuur en Beleid

Beeldmerk ’-Hertogenbossche Monumentenzorg

Het bestuur van Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg is als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur

  • Henk van Beers  (voorzitter)
  • René van der Heijde (vice-voorzitter)
  • Henk Hendrix (secretaris)
  • Erik Smit (penningmeester)

Algemene bestuursleden

  • Cees van Aalst
  • Harry Boekwijt
  • Marcel Bruinshoofd
  • René van der Heijde
  • Wies van Leeuwen

Adviseurs

  • Henk-Willem Mutsaers (website)

Het bestuur vergadert 6 keer per jaar in het Groot Tuighuis.

Beleid

Het actuele beleidsplan: