Lijst van Rijksmonumenten en Gemeentelijke Monumenten ‘s-Hertogenbosch

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft in totaal 550 rijksmonumenten en 220 gemeentelijke monumenten. Daarnaast heeft Den Bosch 20 locaties die zijn aangewezen als archeologisch monument.

Rijks- en Gemeentelijke Monumenten

Bron: Monumenten.nl / Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch nadert voltooiing

De eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ nadert zijn voltooiing. Halverwege juni gaat de gids naar de drukker. Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de website waarop de eerste Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch te vinden zal zijn. Het algemene gedeelte komt op zaterdag 1 juni online. Op maandag 1 juli, de dag van de presentatie van de gids in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch, worden de opgenomen organisaties toegevoegd.

In de eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ zijn 62 organisaties opgenomen uit de sectoren natuur & milieu (5), buurt & wijk (7), sociaal & maatschappelijk (23) en kunst & cultuur (27). Met ruim 6.300 medewerkers (vrijwilligers + personeel) realiseren deze 62 organisaties bijna € 75 miljoen aan maatschappelijke waarde. Meer dan 1,5 miljoen keer wordt gebruik gemaakt van de diensten en activiteiten van deze organisaties (gemiddeld 10 x per inwoner van gemeente ’s-Hertogenbosch).

Voorbereiding

In december 2017 gaven bestuur en leden van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West groen licht voor het project ‘Bossche Gouden Eeuw van Filantropie’, het maken van een goede doelengids voor ’s-Hertogenbosch. In het eerste half jaar van 2018 is het project uitgewerkt, heeft prof. dr. René Bekkers van de Vrije Universiteit Amsterdam een inleiding verzorgd en zijn de eerste contacten gelegd met samenwerkingspartners. In het tweede half jaar van 2018 is prof. dr. Lucas Meijs van RSM Erasmus Universiteit Rotterdam om advies gevraagd en is samenwerking aangegaan met Avans Hogeschool. Op het 50 jarig jubileumfeest van Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West is het project openbaar gemaakt waarna artikelen in de lokale en regionale media verschenen. In samenwerking met Mooi zo Goed zo zijn in het najaar 2018 525 organisaties aangeschreven over het plan een lokale goede doelengids te realiseren.

Aanmelding

Na een inschrijvingsperiode van één maand, van 15 november tot 15 december, hebben zich 113 organisaties gemeld voor een plaats in de gids. Door Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West zijn 62 organisaties geselecteerd voor opname in de eerste ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’. Zij voldoen aan strenge eisen van betrouwbaarheid, lokale betrokkenheid, doelmatigheid, continuïteit en (sociale) duurzaamheid. Op 28 maart is door Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West de ‘Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch’ opgericht. Deze stichting zal de eerste editie van de ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ realiseren en de gids in de komende decennia onderhouden en actualiseren.

Presentatie

De eerste editie van de ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch’ zal op 1 juli worden gepresenteerd in het stadhuis van ’s-Hertogenbosch in aanwezigheid van vertegenwoordigers van in de gids opgenomen organisaties, samenwerkingspartners en anderen. Burgemeester Jack Mikkers zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Medewerking

Aan de gids wordt meegewerkt door Avans Hogeschool, Vrije Universiteit Amsterdam, Geven in Nederland, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam School of Management, prof. dr. René Bekkers, prof. dr. Lucas Meijs, VisionArt, VrolijkOnline, Drukkerij Dekkers van Gerwen, Van Eeten Notarissen, Mooi zo Goed zo, Rotaryclub ’s-Hertogenbosch West, Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch en Gemeente ’s-Hertogenbosch.

Voor de redactie:

Voor meer informatie:

Stichting Goede Doelen ’s-Hertogenbosch: Jan de Rond, tel. 06 – 139 58 735

De website van de ‘Lokale Goede Doelengids ’s-Hertogenbosch komt op zaterdag 1 juni voor het publiek online http://s-hertogenbosch.lokalegoededoelengids.nl. De komende dagen wordt de site afgebouwd en getest.

Oproep nominaties voor Monumentenonderscheiding 2019!

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg reikt jaarlijks de zogenaamde Monumentenonderscheiding uit aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor monumenten(zorg) in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving. In de afgelopen jaren is deze onderscheiding uitgereikt aan Peter Verhagen, Clemens Bolhaar, Nout Lammers, Ton Wetzer, het duo Marc van Roosmalen en Marlène van Gessel en aan de Stichting ABC. De feestelijke uitreiking gebeurt tijdens de Bossche Monumentenavond, aan de vooravond van Open Monumentendag. Dit jaar zal die plaatsvinden op woensdag 11 september.

De Stichting ’s-Hertogenbossche Monumentenzorg wil dit jaar allen in de gelegenheid stellen om nominaties voor de toekenning van deze Monumentenonderscheiding in te dienen. Kent u een persoon of organisatie die zich in de afgelopen jaren bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de monumentenzorg in ’s-Hertogenbosch en directe omgeving, dan kunt u deze nomineren bij het bestuur van onze stichting.  Graag voorzien van een korte kernachtige motivatie. U kunt dat doen door vóór 6 april a.s. een mail te sturen naar:

secretaris@s-hertogenbosschemonumentenzorg.nl

Voorstel bestemming Sint Catharinakerk Den Bosch

De St. Catharinakerk in Den Bosch gaat sluiten en wordt te koop aangeboden. In dit voorstel bepleit de Johannes van Damascusgemeenschap een alternatief: het inrichten van de Cathrien als koepel voor religieuze en culturele activiteiten voor en over oosterse en westerse christenen (vieringen, conferenties, cursussen, tentoonstellingen, concerten), waarvan het beheer in handen van een stichting is.

 • De Cathrien kan zo haar religieuze functie niet alleen behouden, maar zelfs verbreden en versterken.
 • De oecumenische koepel kan gedragen worden door de drie pijlers van een vitale gemeenschap: Vieren, Leren en Dienen. Dit kan de leidraad vormen voor de activiteiten.
 • De functie sluit goed aan op de architectuur (Byzantijnse koepel) en historie van de kerk.
 • Het centrum voorziet in een spirituele en maatschappelijke behoefte, die in de toekomst steeds verder zal toenemen:
  • Wat het oosters christendom betreft: het aantal mensen uit Oost Europa en het Midden Oosten neemt toe in Nederland. En daarmee hun vraag naar religieuze ruimten, naar sociaal onderdak en naar gemeenschapsvorming. Zowel vanuit christelijk als vanuit maatschappelijk oogpunt zou het mooi zijn als de Cathrien hen onderdak aan kan bieden.
  • Daarnaast groeit het onbegrip tussen diverse religieuze stromingen in Nederland, en tussen religieus geïnteresseerden en anti-godsdienstigen. Dit centrum kan helpen bruggen te slaan.
  • Thema’s als interculturele dialoog, burgerschap en anti-radicalisering staan hoog op de agenda, zowel internationaal als in Europa. Dit biedt de kansen op aansluiting op (internationale) programma’s en evenementen, en op fondsen.
 • De kerk heeft een rijk interieur, met veel kerkelijk en cultureel erfgoed, waaronder het Vollebregt-orgel. Dit kan in de voorgestelde functie in de kerk bewaard, getoond én gebruikt blijven.
 • Het plan is financieel haalbaar. Inkomsten: verkoop van de grond naast de kerk; losse en vaste verhuur van ruimtes; toegangskaarten en deelnemersbijdragen; fondsen. Kosten: noodzakelijk onderhoud (riolering, verwarming, elektra); aanleg faciliteiten (sanitair, receptie, horeca/coffeecorner). Er is geen ingrijpende verbouwing nodig.
 • Den Bosch heeft een centrale ligging in het land en is goed bereikbaar met openbaar vervoer, ook internationaal.
 • Een beheersstichting heeft een duidelijke meerwaarde ten opzicht van een commerciële partij. Met een stichting wordt de religieuze bestemming van de Cathrien – met de waarden, de professionaliteit en vooral de spiritualiteit die het centrum wil uitdragen –  beter gewaarborgd dan door een commerciële partij.
 • Dat geldt ook voor de continuïteit ervan: een eenmaal verkochte kerk kan worden doorverkocht. Daarmee wordt de zeggenschap over de bestemming van de Cathrien uit handen gegeven.

Bron: Johannes van Damascusgemeenschap